सम्पर्क

महावु गाउँपालिकाकाे कायार्लय, रानिवन दैलेख

फाेन ः ९८२२४०५१५२।९८५८०४५१५२

Website : www.mahabumun.gov.np

E-mail address : mahabugaupalika74@gmail.com

अथवा तलको  फारम  प्रयोग  गरेर पनि हामिलाई  सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

 
1 Start 2 Complete