FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

योजना छनाैट तथा वडा सभा संचालन सम्बन्धमा (सवै वडाकार्यालयहरू)

कृषि ज्ञान केन्द्र दैलेखको सूचना टाँस गरिएको वारे सूचना ।।।।

बेरोजारहरूको निवेदन फाराम पठाउने सम्बन्धमा (सवै वडा कार्यालहरू)

कृषकहरूले समुह दर्ता गर्दा भर्नु पर्ने विधानको फरम्याट

प्रस्ताव छनाैट गरिएको वारे सुचना ।

व्यरोजगार व्यक्तिहरूको लागि निवेदन संकलनको म्याद थप गरिएको वारे सूचना ।।।

स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखको प्रचार–प्रसार र कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।