FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

शारिरीक अंपागता परिक्षण घुम्ति शिविर हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

परिपत्र सम्बन्धमा (स्वास्थ्य चाैकी सवै)

सम्पुर्ण सामुदायिक विद्मालयहरूलाइ जानकारीको लागि।।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।। (ताराघाट-खरिगैरा-गैडावाज-काँशिकाध सडक निर्माण कार्य)

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।। (बतासे काप्रीखोला कुलो सिचाइ निर्माण)

दस्तावेज: 

प्रश्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।।।।

सिलबन्दी दररभाउपत्र आह्ववान गरिएकोवारे सूचना ।।।।

दस्तावेज: