FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२१ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

कार्यालय बन्दको सूचना ।।

महावु गाउँपालिका पार्श्वचित्र

२०७६ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भर्न छुट भएका शिक्षकहरूको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन भर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

आ.व.२०७६।०७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।।

आ.व.२०७६।०७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।।

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा राजपत्रमा उल्लेखित

Pages