FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

अन्तराष्ट्रिय लैङ्किक हिंसा विरूद्ध १६ दिने कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।।।।

कृषि विकास कार्यालय,दैलेखको सूचना ।।।

यस महावु गाउँपालिकाका विद्मालय व्यवस्थापन समिति म्याद सकि पुःन गठन नभएका विद्मालयहरूको लागि अत्यन्तै जरूरी सूचना ।।।।

आदरणिय दैलेख निवासी जनसमुदायज्युहरूको लागि अत्यन्तै जरूरी सूचना।।।

सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।।।।

एम.आइ.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको सीप परीक्षण र अन्तर्वाता सरेको सम्बन्धी सूचना ।।।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखको सूचना टाँस गरिएको वारे सूचना ।।।।