FAQs Complain Problems

७६/७७

नेपालका विभिन्न जिल्ला, बाह्य देश र अन्य मुलकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरूको नामावली

विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा १-६ सबै वडाहरू (अत्यन्त्रै जरूरी सूचना)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखबाट जारी अत्यन्त्र जरूरी सूचना ।।।

उपयोगी सिकाइ उपलब्ध हुने वेव ठेगाना सम्बन्धी सूचना ।।।

विवरण पठाउने सम्बन्धमा (१ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरू)

खरिद कार्य रद्द गरिएको वारे सूचना ।।।

यस कार्यालयवाट मिति २०७६।११।०५ को सोमवार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित Invitation For Bid सम्बन्धी सच्याइएको व्यहोराको सूचना ।।।

दस्तावेज: 

Pages