FAQs Complain Problems

२०७८।०७९

सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न गराउने सम्बन्धमा ।। ( १ देखि ६ सम्मका सबै वडाकार्यालयहरु)

दस्तावेज: 

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने वारे । (कार्यपालिका सदस्य ज्यु सबै)

१० औ गाउँसभा हुने सम्बन्धमा ।।

डिभिजन वन कार्यालय दैलेको प्रस्ताव पत्र आह्वानको सम्बन्धि सूचना ।।

दस्तावेज: 

कोभिड खोप सम्बन्धमा (१-६ सम्मका सबै वडाकार्यालयहरु तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु सबै

Pages