FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

महावु लेकमा हिउ परेको दृश्य

Read More

महावु गाउँपालिकाको गैडावाज सदरमुकाम

Read More

महाबु लेकमा स्थित शिवजिको दर्शन गर्दै भक्तजनहरू

Read More

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री भक्त बहादुर मल्ल, प्रशासकीय अधिकृत श्री रण बहादुर के.सी. र सहायक स्तर चौथो श्री कलम बहादुर महताराको विदाई कार्यक्रमा !!

Read More

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री भलाराम पंगाली ज्यूको विदाई तथा यस कार्यालयमा रमाना लिई आउनु भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री उदयराज उपाध्याय ज्यूको स्वागत कार्यक्रम!!

Read More

संक्षिप्त परिचय

महाबु गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश दैलेख जिल्लाको उत्तरमा कालीकोट जिल्लासंग जोडिएको पहाडी गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिकाको नाम महाबु रहनाको कारण यस ठाउँमा सवैभन्दा ठुलो देवता शिवको अवतारका रुपमा श्री महावै देवताको उत्पति महाबु गाउँपालिका वार्ड नं. ५ वडावनमा भएको र त्यसको अवतार महाबु गाउँपालिकाका वडा नं. ६ स्थीत दैलेखको सवैभन्दा अग्लो ४१६८ मिटर महाबु लेकमा भएको हुँदा यस गाउँपालिकाका जनताहरुको साझा सहमतिले महावु गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो । 
भौगोलिक अवस्थिति

योजना सम्झाैता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू

१. उपभोक्ता समितिको निर्णय

२. वडा कार्यालयको सिफारिस

३. उपभोक्ता समितिमा आवद्ध प्रतिनिधिहरूको नागरिकताको प्रतिलिप

४. अध्यक्ष, सचिव, र कोषाअध्यक्षको १/१ प्रति फोटो

५. उपभोक्ता समितिको छाप ।

६. निवेदन ।

Pages

सूचना तथा समाचार

Pages

जन प्रतिनिधि

का.बा.अध्यक्ष
Email:
manjupandey2079@gmail.com
Phone:
9848062903

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
9858074603/9851059720
Email:
udaya.upadhyaya@nepal.gov.np
सूचना अधिकारी
Phone:
9848107278
Email:
akpanday2045@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. पति/पत्नी दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्र l
२. अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि l
३. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र l

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क ३५ दिन पछि रू.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र l
२. परिवार सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र l
३. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि l
४. नगरिकता नभएका परिवार सदस्यहरुको हकमा जन्मादर्ताको प्रमाणपत्र l

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क ३५ दिन पछि रू.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. दुलाहा दुलहिको बाबु/आमाको नारिकता प्रमाणपत्र l
२. दुलाहा दुलहिको नारिकता प्रमाणपत्र l
३. नारिकता प्रमाणपत्र ३ पुस्ते विवरण

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क ३५ दिन पछि रू.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्र
२. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र
३. .मृतकको ३ पुस्ते विवरण

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क ३५ दिन पछि रू.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र
२.बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्र
३. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव, वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
बसाई सरी आएको भए सोको प्रमाण पत्र
चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद
आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव, वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू.२००।००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नागरिकता, अंशियार देखाउने अन्य कागजातहरू

जानकारी

Pages