FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम

२०८१/०८२ 07/19/2024 - 11:37 PDF icon Mahabu Local Curriculum (2).pdf

महाबु गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षिय आवधिक विकास योजना (२०८१।८२-२०८५।८६)

८०/८१ 06/30/2024 - 00:01 PDF icon महाबु गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षिय आवधिक विकास योजना (२०८१।८२-२०८५।८६)

महाबु गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९

८०/८१ 03/31/2024 - 15:59 PDF icon सामाजिक समावेशिकरण निति.pdf

पञ्चवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना (Five Year's Education Sector Plan)

२०७९-०८० 03/27/2023 - 13:50 PDF icon Inner Five Years Education Plan Mahabu.pdf

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना

२०७९-०८० 02/01/2023 - 11:52 PDF icon विपद् पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना, २०७९.pdf

महाबु गाउँपालिकाको खानेपानी रणनिति २०७७-२०८७

२०७९-०८० 01/09/2023 - 12:27 PDF icon RWS Strategy of Mahabu RM (1).pdf

आ.व.२०७७।०७८ को निति तथा कार्यकम्र

७७/७८ 07/26/2020 - 23:01 PDF icon आ.व.२०७७।७८ को निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७६।०७७ को कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन

७६/७७ 11/04/2019 - 11:25 PDF icon वडाका योजनाहरू.pdf

गाउँपालिकाबाट प्रस्तावित योजनाहरू २०७५।२०७६को लागि

७५/७६ 11/21/2018 - 13:21 PDF icon गाउँपालिकाबाट प्रस्तावित योजनाहरू 2075।2076.pdf

अा.व.२०७५।२०७६ काे गेार्खा वल्ड फेयरबाट संचालित येाजनाहरू र SIP बाट संचालित क्रमागत सिचाइ आयेाजनाहरू

७५/७६ 10/04/2018 - 13:13 PDF icon गेार्खा वल्ड फेयरबाट संचालित येाजनाहरू.pdf

Pages