FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार संयोजकको आवेदन फाराम !! २०७९-०८० 08/10/2022 - 17:17 PDF icon रोजगार संयोजकको आवेदन फाराम.pdf
प्राविधिक सहायक तथा रोजगार सहायकको आवेदन फाराम !! २०७९-०८० 08/10/2022 - 17:15 PDF icon प्राविधिक सहायक तथा रोजगार सहायकको आवेदन फाराम.pdf
मौजुदा सूचीमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदनको ढाँचा ।। २०७९-०८० 07/18/2022 - 13:57 PDF icon सूची दर्ता निवेदन ढाँचा.pdf
कार्यसम्पाद मूल्यांकन फाराम २०७८।०७९ 07/23/2021 - 15:16 PDF icon karysapadan mulyakan.pdf
करार सेवाको लागि दरखास्त फाराम ।। ७७/७८ 01/21/2021 - 16:36 PDF icon परिक्षा फारम.pdf
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 12:19 PDF icon teacher karyasampadan new.pdf
सम्पति विवरणको फारम ७७/७८ 08/07/2020 - 17:42 PDF icon Modified_Sampati_Form (2).pdf
शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम २०७६ ७६/७७ 05/10/2020 - 12:30 PDF icon शिक्षक-कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फारम-२०७६.pdf
अभिवाहित प्रमाणिकरणकाे निवेदन ७४/७५ 02/26/2018 - 13:07 PDF icon UNMARRIED.pdf
पारचुकेकाे सुचना फारम (Divorce Information Form) ७४/७५ 02/25/2018 - 16:17 PDF icon Divorce information form.pdf

Pages