FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९।०८० को लागि राजस्वका दररेटहरु २०७९-०८० 02/24/2023 - 12:35 PDF icon राजस्वका दररेटहरु.pdf
आ.व.२०७८।०७९ को प्रस्तावित साधन पड्के कर,घरजग्गाको मुल्य,नक्सा पास दस्तुर, एकिकृत सम्पति कर, सिफारिस दस्तुर र नक्कल दस्तुर २०७८।०७९ 02/08/2022 - 14:50 PDF icon सवारी साधन पड्के सवारी कर तथा घर जग्गाको प्रस्तावित दर.pdf
आ.व.२०७८।०७९ का प्रस्तावित सम्पति करका दर रेटहरु २०७८।०७९ 02/08/2022 - 14:46 PDF icon सम्पति करका दर रेटहरु .pdf
घर कायम सिफारिसकाे दर रेट गा.पा. क्षेत्रकाे भित्रकाे वार्षिक अाय मुल्याङकन दस्तुरत ७४/७५ 03/16/2018 - 13:13 PDF icon annual evaluation.pdf
सिफारिस सम्बन्धमा दस्तुर ७४/७५ 03/16/2018 - 13:06 PDF icon sipharis dastur.pdf
निर्माण भैइसकेका भवनहरूकाे नक्सापास नामसारी दस्तुर ७४/७५ 03/16/2018 - 12:50 PDF icon bhawan nirman naksapas dastur.pdf
नक्सापास दस्तुर ७४/७५ 03/16/2018 - 12:39 PDF icon naksapas dastur.pdf
महावुगाँउपालिका भित्र रहेका जग्गाकाे मुल्याङकन ७४/७५ 03/14/2018 - 16:35 PDF icon जग्गाकाे मुल्याकन.pdf
अचल सेवा सम्पति शुल्क सेवा शुल्क ७४/७५ 03/14/2018 - 13:54 PDF icon अचल सम्पती.pdf
सवारी साधन दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर ७४/७५ 03/14/2018 - 13:43 PDF icon सवारी कर.pdf

Pages