FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१) महावु गाउँपालिकाका प्रत्येक वडावाट गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा आवत जावत गर्दा प्रति शुल्क रू.१२००

२) महावु गाउँपालिका वडा नं. ४, को गिताचाैर वडा नं.५ र ६ को टाकुरी वाट दैलेख जिल्ला अस्पताल सम्म पुर्याउदा शुल्क रू.३५,००।

४) महावु गाउँपालिकाको वडा नं.१,२,३, र ४ वाट दैलेख जिल्ला अस्पतालमा सम्म पुर्याउदा शुल्क रू.२५०० ।

५) जिल्ला सदरमुकाम लगायत अन्य स्थानीय तहवाट अस्पताल पुर्याउदा जिल्ला अस्पताल र अन्य स्थानीय तहको दररेट अनुसार हुनेछ ।

 

१. उपभोक्ता समितिको निर्णय

२. वडा कार्यालयको सिफारिस

३. उपभोक्ता समितिमा आवद्ध प्रतिनिधिहरूको नागरिकताको प्रतिलिप

४. अध्यक्ष, सचिव, र कोषाअध्यक्षको १/१ प्रति फोटो

५. उपभोक्ता समितिको छाप ।

६. निवेदन ।

प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का, सम्बन्धित वडाको सिफारिस सहित निवेदन दर्ता गर्ने, तोक लगाउने र स्थानिय तहले तोके अनुसारको सहायता उपलब्ध गराउन सकिने छ ।

२०६८ अनुसार महावु गाउँपालिकाको जनसंख्या १७२७७ रहेको छ ।

महावु गाउँपालिका दैलेख जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्ने साविकको रानिवन गा.वि.स. हाल महावु गाउँपालिका ४, गैडावाज, मा पर्छ । यो सरमुकाम देखि २२ किलोमिटर टाडा रहेको छ ।

गाउँपालिकाबाट जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइसराइ तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ साथै गैरसरकारी संस्था दर्ता प्राकृतिक प्रकोप सहायता सहित अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

१) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न निर्णय

२) सार्वजनिक लेखापरिक्षण

३) प्राविधिक शाखाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन 

४) योजना अनुगमन समितिको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन

५) कार्य सम्पन्न तथा अन्तिम विल भुक्तानीको टिप्पणी अादेश