FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

८०/८१

बस्तीस्तरबाट योजना छनौट गर्ने सम्बन्धमा ।। ( १ देखि ६ सम्मको वडाहरु सबै)

बजेट तर्जमाका लागि मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।। (१ देखि ६ सम्मका सबै वडाहरु)

आ.व.२०८०/०८१ को असोज देखि चैत्र सम्मको १ देखि ६ वटै वडाहरुबाट उठेको राजस्व आम्दानी विवरण

आ.व. २०८१ श्रावण देखि चैत्र मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

Pages