FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा नं.२

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

    नामथर     पद    मोवाईल नं.
 प्रकाशराज थापा  वडा अध्यक्ष  9858050437
 रामकृष्ण गुरुङ्ग  खुला सदस्य  9822464648
 चक्र बहादुर बडूवाल  खुला सदस्य  9804578236
 बसन कुमारी खत्री  का.पा.सदस्य  9844870729
 पशुपति सुनार  द.म.सदस्य  9825501188

 

कर्मचारीहरुको विवरण

      नामथर       पद     मोवाईल नं. ईमेल ठेगाना
पदम कुमारी खत्री २ वडा सचिव 9858066912 rmpmahabu02@gmail.com
सन्देश राई अ. सव-इन्जिनियर 9844741058  
मनसरा थापा सामाजिक परिचालक 9848192848  
राज बहादुर रोकाय का.स. 98663446896  
 
जम्मा परिवार संख्याः ५२१
जातजातको विवरण
दलित जनसंख्याः ८५६
आदिवासी जनसंख्याः ११५८
बाह्यमण क्षेत्री/ठकुरी सन्यासी जनसंख्याः १२५०
 
Ward Contact Number: 
9858074612/9858050437