FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सम्बन्ध विच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. पति/पत्नी दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्र l
२. अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि l
३. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र l