FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७५/७६

फम दर्ता नविकरणको म्याद थप गरेको वारे सूचना ।।।

महावु गाउँपालिकाका १ देखि ६ सम्मका सवै वडाहरूका समूहलाइ किविको विरूवा वितरण

बेरोजगारको निवेदन संकलन सम्बन्धमा -सवै वडा कार्यालयहरू

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा स्थानिय तह मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्दको समन्वयमा प्रदान गरिने १०० दि बराबरको न्युनतम रोजगारमा सँलग्न भइ सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरूले २०७५ चैत्र मसान्त सम्म आफुले स्थायी बसोवास गरेको स्थानियहको सम्बन्धित वडाकार्यालयहरूमा बेरोजग

Pages