FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा नं.६

जम्मा परिवार संख्याः ५८०

जातजातको विवरण

दलित जनसंख्याः ६६०

आदिवासी जनसंख्याः १४६०

बाह्यमण क्षेत्री/ठकुरी सन्यासी जनसंख्याः १३७९

 

Ward Contact Number: 
9848346351