FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

Employee advertising

वडा नं.६

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
   नामथर   पद    मोवाईल नं.
   रेमश बहादुर थापामगर    वडअध्यक्ष   9848346351
   दल बहादुर वि.क.   खुला सदस्य   9844812817
  नन्दा कुमारी वि.क.   द.म.सदस्य   9812513556
  पवित्रा कुमारी गिरी   का.पा. सदस्य   9868122031

वडा नं.५

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
    नामथर    पद    मोवाईल नं.
दिप बहादुर शाही वडाअध्यक्ष 9742948145
रामे कामी का.पा.सदस्य 9848053816
लछिमा सुनार द.म.सदस्य 9745500919
गणेश बहादुर शाही खुला सदस्य 9868128786
नन्ने सार्कि

Pages