FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०५।१७ गते सम्मको खर्चहहरूको विवण

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२५ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा राजपत्रमा उल्लेखित

स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा राजपत्रमा उल्लेखित

Pages