FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

Province Crisis Management Center को २०७७।०२।११ को बैठकका निर्णयहरू ।

ताराघाट-खरिगैरा-काँशिकाँध सडक स्तरोन्नति कार्यको म्याद थपको सूचना ।।

मिति २०७७।०१।२३ गते सम्मको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू र राहत पाउने लाभग्राहीको विवरण

दस्तावेज: 

मकै वितरण सम्बन्धमा ।

महावु गा.पा. को आ.व.०७६।०७७ को मकै खेति विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको महावु गा.पा. कृषि शाखाले कोभिड-१९ लाइ मध्यनजर गरी लकडाउनको नियम पालना गर्दै महावु गा.पा. को समन्वयमा महावु गा.पा.कृषि शाखाले महावु गा.पा.का वडा नं.

महावु गाउँपालिका वडाखोला स्वास्थ्य चाैकीमा २१ र रानिवन स्वास्थ्य चाैकी गैडावाजमा मा २३ जनाको RDT परिक्षण गर्दा सबै जनाको रिपोट नेगेटिभ।

Pages