FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखबाट जारी अत्यन्त्र जरूरी सूचना ।।।

उपयोगी सिकाइ उपलब्ध हुने वेव ठेगाना सम्बन्धी सूचना ।।।

विवरण पठाउने सम्बन्धमा (१ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरू)

खरिद कार्य रद्द गरिएको वारे सूचना ।।।

यस कार्यालयवाट मिति २०७६।११।०५ को सोमवार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित Invitation For Bid सम्बन्धी सच्याइएको व्यहोराको सूचना ।।।

दस्तावेज: 

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने वारे सूचना ।।।

Pages