FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७ भाद्र २२ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

सवारी पटके कर असुली सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वावनको सूचना ।।।

ढुङ्गा गिठ्ठि बालुवा माछा मार्नेको कर असुली सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र आह्वावनको सूचना ।।

प्राविधिक सहायको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सूचिकृत हुने वारेको सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages