FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

मालपोत कार्यालय दैलेखको अत्यन्त जरूरी सूचना ।

आ.व.२०७७।०७८ को भुक्तानी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।।

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । (श्री गिता कन्ट्रक्सन महाबु-४ दैलेख)

आन्तरिक मूल्यांकन सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै)

आकस्मिक बाहेकका सेवा निरन्तर सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०२।०७ गते)

दस्तावेज: 

Pages