FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

आ. व. २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम

मालपोत कार्यालय दैलेखको सेवा प्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।।

मालपोत कार्यालय दैलेखको अत्यन्त जरूरी सूचना ।

आ.व.२०७७।०७८ को भुक्तानी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।।

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । (श्री गिता कन्ट्रक्सन महाबु-४ दैलेख)

आन्तरिक मूल्यांकन सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै)

Pages