FAQs Complain Problems

७७/७८

२०७६ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भर्न छुट भएका शिक्षकहरूको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन भर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

आ.व.२०७६।०७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।।

आ.व.२०७६।०७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।।

आ.व.२०७७।०७८ को निति तथा कार्यकम्र

Pages