FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

प्राविधिक सहायक पदको लागि दरखास्त आव्हावन गरिएको वारे सूचना ।।

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२३ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०४।२१ गते सम्मको रिपोट

दस्तावेज: 

कार्यालय बन्दको सूचना ।।

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र

महावु गाउँपालिका पार्श्वचित्र

Pages