FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द सम्बन्धी सूचना ।।

गणक/तथ्यांकङ्क सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०१।२२)

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।। (१ देखि ६सम्मका वडाहरू)

दस्तावेज: 

महाबु गाउँपालिका कृषि शाखाको सूचना ।।

Invitation for bids सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैतीस दिने सूचना ।।

विद्यालय पठनपाठन बन्द र वार्षिक परिक्षा सम्बन्धि सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयहरूको लागि अत्यत्रै जरूरी सूचना ।।

Pages