FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

आकस्मिक बाहेकका सेवा निरन्तर सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०२।०७ गते)

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना ।। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।०४)

दस्तावेज: 

थप आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द सम्बन्धी सूचना ।।

कोभिड-१९ को लक्षण भएका विरामिहरूको लागि अत्यन्त्र जरूरी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (१-६ सम्मका सम्पुर्ण वडाकार्यालयहरू सवै)

दस्तावेज: 

Pages