FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री भलाराम पंगाली ज्यू‍को विदाई कार्यक्रम तथा यस कार्यालयमा सरुवा भई आउनु भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री उदयराज उपाध्याय ज्यूको स्वागत कार्यक्रम !