FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

योजना फरफारक गर्दा अावश्यक पर्ने कागजातहरू के के हुन ?

१) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न निर्णय

२) सार्वजनिक लेखापरिक्षण

३) प्राविधिक शाखाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन 

४) योजना अनुगमन समितिको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन

५) कार्य सम्पन्न तथा अन्तिम विल भुक्तानीको टिप्पणी अादेश