FAQs Complain Problems

वडा नं.५

जम्मा परिवार संख्याः ४८४

जातजातको विवरण

दलित जनसंख्याः ११६९

आदिवासी जनसंख्याः १४६०

बाह्यमण क्षेत्री/ठकुरी सन्यासी जनसंख्याः २१८३

मुस्लिमः ३

अन्यः १

Ward Contact Number: 
9742948145