FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववनको सूचना ।

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आह्रानको सूचना

मेशिनरी सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र अाह्वान गरिएको वारे सुचना ।।

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धमा ।।