FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Sealed Quotation !!

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

INVITATION OF BIDS.

INVITATION FOR BIDS.

INVITATION FOR BIDS.

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation.

Invitation for Sealed Quotation.

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation

Pages