FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

डबल क्याप पिकअप खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्ववानको सूचना

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववनको सूचना ।

निर्माण तथा मर्मत कार्य खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आह्रानको सूचना

मेशिनरी सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र अाह्वान गरिएको वारे सुचना ।।

Pages