FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७४/७५

नतिजा प्रकाशित सम्बन्धमा

विगतकाे स्थानिय निकायका कर्मचारीहरूकाे विवरण पठार्इएकाे सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अा.व.०७३।०७४ काे गाँउपरिषदबाट नितिगत निर्णयहरू

अा.व.०७४/०७५ काे याेजनका निर्णयहरू

दाेस्राे गाँउसभा सम्बन्धी सुचना

यस महावुगाउँपालिकाकाे द्राेस्राे गाउँसभा तपसिलकाे मिति, समय र स्थानमा हुनेभएकाले सम्पुर्णा सदस्यहरूलार्इ पत्राचार गरिसकेकाे छ यदि पत्राचार प्राप्त नभए यसै सुचनालार्इ अाधार मानी उपस्थीतीकाे लागि अनुराेध गरिन्छ ।

तपसिल 

मिती ः २०७४ चैत्र ७ गते 

Pages