FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना युवा संसद अभ्यासका लागि सहभागी पठाईदिन हुन ।।

कर्मचारी बैठक हुने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

Invitation for sealed quotation for the procurement of supply and delivery of Medicine and Medical Equipment's.!! (Second Date of Notice Publication:2079-10-22)

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सूचना !!

बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

आ.व.२०८०/०८१ का लागि स्थानीय तहमा कर्णाली प्रदेश समपुरक तथा विषेश अनुदान सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रहरुका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।।

दस्तावेज: 

गरिव परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी घुम्ति शिविर हुने सम्बन्धी सूचना ।।

Pages