FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा। (१ देखि ६ सम्मका सम्पुृर्ण वडाकार्यालयहरु)

दस्तावेज: 

मालपोत कार्यालय दैलेखको सेवा प्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।।

मालपोत कार्यालय दैलेखको अत्यन्त जरूरी सूचना ।

आ.व.२०७७।०७८ को भुक्तानी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।।

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । (श्री गिता कन्ट्रक्सन महाबु-४ दैलेख)

आन्तरिक मूल्यांकन सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै)

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०२।०७ गते)

दस्तावेज: 

Pages