FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागि हुने बारे !!!

जग्गाधनी विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।

दस्तावेज: 

म्याद थपको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन एवं छनौट परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

प्रधानाध्यापक बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा ।।।

Invitation For Bids!!!!

Invitation for sealed quotation for the procurement of supply and delivery of Medicine and Medical Equipment's.!!

दस्तावेज: 

Pages