FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

Invitation For Bids !!!

दस्तावेज: 

राहत करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

द्वन्द कालमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा सहिद स्मृती भत्ता वितरण प्रयोजनाका लागि फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

उपस्थित सम्बन्धमा ।। ( शाखा प्रमुख ज्यूहरु तथा १ देखि ६ सम्मका वडा सचिव ज्युहरु सबै)

दस्तावेज: 

यथासिघ्र कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।।( श्री जय माँ स्वर्गद्वारी निर्माण सेवा दाङ)

दस्तावेज: 

कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।। (सम्पुर्ण करार कर्मचारीहरु)

दस्तावेज: 

Pages