FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाबु गाउँपालिको आर्थिक ऐन २०७९ २०७८।०७९ 07/16/2022 - 07:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८।०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ २०७८।०७९ 07/06/2022 - 16:08 PDF icon राजपत्र कार्यविधि २०७४.pdf
महाबु गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७३/७४ 06/06/2022 - 11:36 PDF icon पदाधिकारीको आचरण सहिता २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यवधि २०७४ ७३/७४ 06/06/2022 - 11:34 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविध २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 06/06/2022 - 11:24 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
प्राविधिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ति विवरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 06/06/2022 - 11:18 PDF icon प्राविधिकधार अध्ययन तालिम छात्रवृत्ति वितरण २०७८.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ २०७८।०७९ 06/06/2022 - 11:12 PDF icon पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2076.pdf
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/02/2022 - 17:21 PDF icon अस्पताल संचालन तथा ब्यवस्थापन. २०७७pdf.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 06/02/2022 - 17:01 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ 06/02/2022 - 16:59 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७८.pdf

Pages