FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/22/2022 - 15:41 PDF icon 13. जीवन निर्वाह भत्ता निर्देशिका (3).pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७९-०८० 12/14/2022 - 13:03 PDF icon मगल_परतयरपण_गरक_डयलइसस_गररहक_कयनसर_रग_र_मरदणड_पकषघत.pdf
भूमिहीन दलित भुमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७९-०८० 12/14/2022 - 11:44 PDF icon जग्गा-उपलब्ध-गराउने-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७८.pdf
महाबु गाउँपालिको आर्थिक ऐन २०७९ २०७८।०७९ 07/16/2022 - 07:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८।०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ २०७८।०७९ 07/06/2022 - 16:08 PDF icon राजपत्र कार्यविधि २०७४.pdf
महाबु गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७३/७४ 06/06/2022 - 11:36 PDF icon पदाधिकारीको आचरण सहिता २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यवधि २०७४ ७३/७४ 06/06/2022 - 11:34 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविध २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 06/06/2022 - 11:24 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
प्राविधिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ति विवरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 06/06/2022 - 11:18 PDF icon प्राविधिकधार अध्ययन तालिम छात्रवृत्ति वितरण २०७८.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ २०७८।०७९ 06/06/2022 - 11:12 PDF icon पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2076.pdf

Pages