FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७४ ७३/७४ 06/05/2018 - 15:31 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन २०७४.pdf
एफ.एम. रेडियाे संचालन कार्यविधि २०७४ ७३/७४ 06/05/2018 - 15:29 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७३/७४ 06/05/2018 - 15:27 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
विपद जाेखिम न्युन्यिकरणा तथा व्यस्थापन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/05/2018 - 13:52 PDF icon bipad byabasthan.pdf
बजार अनुगमनकाे निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 06/05/2018 - 13:49 PDF icon बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
आर्थिक कार्य विधि २०७४ ७३/७४ 06/05/2018 - 13:42 PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
स्थानिय शिक्षाा ऐन २०७४ ७३/७४ 06/05/2018 - 13:36 PDF icon शिक्षाा एेन २०७४.pdf
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 02/26/2018 - 10:52 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन (1)_0.pdf

Pages