FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जेष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 11/17/2019 - 13:00 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निर्देशिका २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/17/2019 - 12:56 PDF icon अपांग भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
महावु गाउँपालिका मदिरा, लागु अैाषत तथा जुवा तास निषेद कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/22/2019 - 11:04 PDF icon महावु गाउँपालिका मदिरा, लागु अैाषत तथा जुवा तास निषेद कार्यविधि २०७५.pdf
महावु गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 14:09 PDF icon महावु गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा संचालन” कार्यविधि २०७५ रहेको छ ।.pdf
सामुदायिक विद्यालयका लागि गा.पा. कोषबाट शैक्षिक अनुदान कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/09/2018 - 14:24 PDF icon शैक्षिक अनुदान कार्यविधि.pdf
गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 10/28/2018 - 16:03 PDF icon गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/28/2018 - 15:54 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७५/७६ 10/03/2018 - 11:46 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
महावु गाउँपालिकाकेा कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 14:38 PDF icon महावु गाउँपालिकाकेा कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ .pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 14:36 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages