FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 02/04/2020 - 11:29 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
सहकारी दर्ता दिग्दर्शन २०७४ ७६/७७ 12/23/2019 - 14:54 PDF icon सहकारी दर्ता दिगर्शन २०७४.pdf
महावु गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७६/७७ 11/19/2019 - 09:45 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/17/2019 - 13:17 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
जेष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 11/17/2019 - 13:00 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निर्देशिका २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/17/2019 - 12:56 PDF icon अपांग भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
महावु गाउँपालिका मदिरा, लागु अैाषत तथा जुवा तास निषेद कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/22/2019 - 11:04 PDF icon महावु गाउँपालिका मदिरा, लागु अैाषत तथा जुवा तास निषेद कार्यविधि २०७५.pdf
महावु गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 14:09 PDF icon महावु गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा संचालन” कार्यविधि २०७५ रहेको छ ।.pdf
सामुदायिक विद्यालयका लागि गा.पा. कोषबाट शैक्षिक अनुदान कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/09/2018 - 14:24 PDF icon शैक्षिक अनुदान कार्यविधि.pdf
गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 10/28/2018 - 16:03 PDF icon गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf

Pages