FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/02/2022 - 17:21 PDF icon अस्पताल संचालन तथा ब्यवस्थापन. २०७७pdf.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 06/02/2022 - 17:01 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ 06/02/2022 - 16:59 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 06/02/2022 - 16:57 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 06/02/2022 - 16:50
आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 06/02/2022 - 16:41 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 06/02/2022 - 16:39 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 16:36 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
विनियोजन ऐन २०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 16:34 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
महाबु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 16:13 PDF icon पदाधिकारीको आचारसंहिता.pdf

Pages