FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 06/02/2022 - 16:57 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 06/02/2022 - 16:50
आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 06/02/2022 - 16:41 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 06/02/2022 - 16:39 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 16:36 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
विनियोजन ऐन २०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 16:34 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
महाबु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 16:13 PDF icon पदाधिकारीको आचारसंहिता.pdf
मातृ-शिशु (सुत्केरी) भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि२०७८ २०७८।०७९ 06/02/2022 - 15:54 PDF icon मातृ-शिशु कार्यविधि २०७८.pdf
न्यायिक समिति उजुरीको किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने ऐन२०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 13:48 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको किनारा अपनाउदाको कार्यविधि.pdf
अध्यक्ष श्रम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/31/2022 - 11:14 PDF icon श्रम रोजगार कार्यविधि २०७७.pdf

Pages