FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाबु गाँउपालिका लेखा समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 01/18/2023 - 13:50 PDF icon ९ महाबु गाँउपालिका लेखा समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 01/18/2023 - 13:47 PDF icon ५ खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 01/18/2023 - 13:43 PDF icon ८ बिषयगत समिति(कार्य संचालन) कार्यविधि २०७८.pdf
महाबु गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/28/2022 - 15:43 PDF icon img095.pdf
घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/22/2022 - 15:42 PDF icon 13. जीवन निर्वाह भत्ता निर्देशिका (3).pdf
सहिद स्मृति भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/22/2022 - 15:42 PDF icon 14. सहिद स्मृती निर्देशिका (1).pdf
घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/22/2022 - 15:41 PDF icon 13. जीवन निर्वाह भत्ता निर्देशिका (3).pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७९-०८० 12/14/2022 - 13:03 PDF icon मगल_परतयरपण_गरक_डयलइसस_गररहक_कयनसर_रग_र_मरदणड_पकषघत.pdf
भूमिहीन दलित भुमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७९-०८० 12/14/2022 - 11:44 PDF icon जग्गा-उपलब्ध-गराउने-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७८.pdf
महाबु गाउँपालिको आर्थिक ऐन २०७९ २०७८।०७९ 07/16/2022 - 07:41 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८।०७९.pdf

Pages