FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 15:26 PDF icon खानेपानी सम्बन्धी ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृति स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 15:23 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९.pdf
महाबु गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 14:46 PDF icon भूमी ऐन २०७९.pdf
महाबु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 14:38 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
महाबु गाँउपालिका लेखा समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 01/18/2023 - 13:50 PDF icon ९ महाबु गाँउपालिका लेखा समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 01/18/2023 - 13:47 PDF icon ५ खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 01/18/2023 - 13:43 PDF icon ८ बिषयगत समिति(कार्य संचालन) कार्यविधि २०७८.pdf
महाबु गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/28/2022 - 15:43 PDF icon img095.pdf
घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/22/2022 - 15:42 PDF icon 13. जीवन निर्वाह भत्ता निर्देशिका (3).pdf
सहिद स्मृति भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९-०८० 12/22/2022 - 15:42 PDF icon 14. सहिद स्मृती निर्देशिका (1).pdf

Pages