FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मातृ-शिशु (सुत्केरी) भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि२०७८ २०७८।०७९ 06/02/2022 - 15:54 PDF icon मातृ-शिशु कार्यविधि २०७८.pdf
न्यायिक समिति उजुरीको किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने ऐन२०७४ ७३/७४ 06/02/2022 - 13:48 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको किनारा अपनाउदाको कार्यविधि.pdf
अध्यक्ष श्रम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/31/2022 - 11:14 PDF icon श्रम रोजगार कार्यविधि २०७७.pdf
भवन निर्माण तथा घर नियम कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 04/13/2022 - 10:29 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि.pdf
विनियोजन ऐन २०७८-०७९ २०७८।०७९ 04/08/2022 - 12:16 PDF icon विनियोजन ऐन 2078-2079.pdf
विनियोजन ऐन २०७७/०७८ २०७८।०७९ 04/08/2022 - 12:09 PDF icon विनियोजन ऐन 2077-2078.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय वितरण निर्देशिका २०७५ २०७८।०७९ 02/09/2022 - 16:32 PDF icon गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५.pdf
महाबु गाउँपालिकाको खानेपानी रणनिति २०७७-२०८७ २०७८।०७९ 10/10/2021 - 10:49 PDF icon RWS Strategy of Mahabu RM (1).pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/10/2020 - 07:53 PDF icon Revised-केाभिड_19-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 02/04/2020 - 11:35 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages